Privacyprotocol sociale media Borsbeek Tafeltennisclub vzw

Welke privacyafspraken hanteert Borsbeek Tafeltennisclub vzw in het gebruik van de sociale media?

Borsbeek Tafeltennisclub vzw maakt in haar dagelijkse werking gebruik van een clubblad met sponsorkatern, een nieuwsflash, een website (www.ttkborsbeek.be) en een facebookpagina (ttkborsbeek).

Het bestuur maakt zich sterk dat namen van leden enkel gebruikt worden voor zover ze clubgerelateerd zijn. Dat kan gaan over vermeldingen van ploegsamenstellingen, over individuele resultaten in de competitie, over rangschikkingen bij clubkampioenschappen, over lijsten van trainingsgroepen, over verslagen van clubactiviteiten enz. Buiten de namen van de leden worden er in het clubblad, de website en de facebookpagina geen andere persoonsgegevens gebruikt.

Foto’s die in het clubblad, op de website of de facebookpagina geplaatst worden, zijn eveneens clubgerelateerd. Ze zijn genomen op vraag van het bestuur en geven altijd een beeld van een clubactiviteit of een tafeltenniswedstrijd weer. Het zijn ofwel sfeerfoto’s die genomen zijn met een gerechtvaardigd belang voor de club ofwel gerichte foto’s waarbij de personen in kwestie hun toestemming tot publicatie gegeven hebben.

Leden die data op de facebookpagina van de club willen plaatsen, worden met aandrang gevraagd om de privacy van anderen volledig te vrijwaren. Data met politieke, religieuze en seksuele inhoud worden niet getolereerd en onmiddellijk verwijderd. Alleen data die clubgerelateerd zijn, worden toegelaten. Respect en fair-play zijn in deze context basiswaarden voor BTTK vzw. Dezelfde regelgeving geldt ook voor het plaatsen van fotodata op de facebookpagina.

Leden die zich niet aan deze afspraken houden, zullen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.

Laatste wijziging 22 mei 2018